Professionell vägledning till smartare fastigheter och effektivare funktioner.


Att använda tjänster som på sikt tjänar in sig, använda funktioner och system som bidrar till en bättre överblick av statusen på fastigheten.

Att använda namnstrukturer som gör det enklare att förstå och komma ihåg saker man inte kommer i kontakt med dagligen.

Det är oftast många små adaptioner som gör livet lättare.


Jag gör svagströmsinstallationer vilka idag nästan villkorslöst behöver någon form av uppkoppling.

Passage, CCTV samt olika typer av larmanläggningar behöver en uppkoppling för att kommunicera med omvärlden eller för att administreras ifrån.

Till denna uppkoppling kan man ansluta i stort sett vilket system som helst, just nu är solfångare och avräkningsmätare poppulärt.

Men all traditionell styr & regler i fastigheten ansluts via samma anslutning.


Den största fördelen är kostnaden.

I nyproducerade fastigheter kan man idag hitta 5-10 olika internetabbonemang som varje yrkesgrupp "måste" ha.

Tyvärr så gör man idag inte ens den enklaste kanalisationen mellan huskroppar vilket för mig är svårt att förstå.

Internetanslutning behövs, men inte vars ett ? I stället har man en anslutning och sedan ett eget fastighetsnätverk där man kan administrera sina tjänster och system.

Detta minskar avsevärt på den kostnaden som behövs under hela fastighetens livslängd, och behovet kommer tveklöst att expandera.


Detta skall inte förväxlas med IoT, där man mer eller mindre ger allt tillträde till internet, för att därefter ansluta sig till leverantörernas molntjänster om man vill ta del av informationen, eller om något skall ske per automatik, t.ex soptunnan är full och måste tömmas.

Detta ställer naturligtvis större krav på tjänsteleverantörens organisation och jag kan inte se att det skulle bli billigare.


Min idé baserar sig på att man har allt "in house" och därför själv ansvarar för anläggningen och vad man vill dela med sig av.

Endast internetanslutningen är en extern inköpt tjänst, på detta sätt låser man inte upp sig till någon specifik leverantör mer än möjligtvis sin nätverkstekniker om man har den inhyrd

Med mer än 35 års erfarenhet av byggnader generellt och inkråmet speciellt


De flesta byggander behöver tillsyn 24/7, speciellt de delarna som gör att allt fungerar för boende, saker som inte fungerar tenderar att skapa oro och är alltid svårare att återställa ju längre tid som det inte fungerat.

Tekniken löser inga problem av sig själv men man kan sammanfatta ett förlopp, eller förutse en händelse innan det händer så vinner man tid, tid som kan anvöndas på bättre sätt.

Håll alltid ett övervakande öga på vad entrepernörer gör


Inte för att de inte gör vad de skall, men kanske för att det kan göras något annat samtidigt, eller förberedas för något som man eventuellt planerar att göra.

Detta vet inte entreprenören eller utföraren något om eller så fungerar kommunikationen inte som tänkt.

Att backa tillbaks bandet är oftast inte ens möjligt.

Presentation


Jag heter Thomas Green och har ett långt och brokigt yrkesliv bakom mig. Jag har goda elektronikkunskaper med mig sen barnsben vilket alltid varit min bas, att det sedan blev bygge och fastigheter och via fordonselektronik till Larm & Säkerhetstekniker förundrar till och med mig.


Jag har varit både chef & arbetsledare men gillar bäst att göra det själv.

Och jag har alltid gjort det som känts kul och givande, men efter 20 år som både egenföretagare och anställd så är jag bara min egen sen 2019.


Jag jobbar med många kollegor inom säkerhetsbranchen, företagare som anställda, eftersom alla behöver lite hjälp ibland.

Maila gärna om ni har frågor

Vänligen fyll i formuläret till höger.


Ställ en fråga eller något som ni behöver hjälp med.

Jag återkopplar oftast inom ett dygn.


Tack på förhand.

Thomas Green


Greens Säkerhetsteknik AB